Ngành công nghiệp bao bì carton tăng năng suất nhờ được đầu tư khủng